Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

dziejek
3548 4290
Reposted fromhysterie hysterie viawujcioBat wujcioBat
dziejek
0972 d5b4 500
Reposted fromkarahippie karahippie
dziejek

January 14 2020

dziejek
dziejek
2688 f6c8 500
Reposted fromartlover artlover viano-longer-kore no-longer-kore

January 09 2020

dziejek
1986 e019
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo via0 0

January 07 2020

dziejek
9654 cf32 500
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viamcawesome mcawesome

January 04 2020

dziejek
9155 e867 500
Reposted byhashlisekchytrusek

December 23 2019

dziejek
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaRudeGirl RudeGirl

December 22 2019

dziejek
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viarudosci rudosci
dziejek
4549 48a0
Reposted fromble ble viamadamemonroe madamemonroe

December 06 2019

dziejek
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaged ged

December 03 2019

dziejek
6360 6c26 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianadis nadis
dziejek
Domyśliłem się, że chodzi o obecność. Że tak się człowiek przyzwyczaja od przedszkolnych lat, przez szkolne, licealne i studenckie, że codziennie ktoś sprawdza jego obecność. Wywołuje z listy i domaga się potwierdzenia: "Jestem". Przez te wszystkie lata ktoś jest zawsze zainteresowany tym, byśmy byli. Najpierw być musimy, potem powinniśmy - niezmiennie figurujemy jednak na listach obecności. Aż wreszcie z ostatnim dniem studiów ten przywilej się kończy: odtąd nikt już naszej obecności sprawdzać nigdy nie będzie, odtąd jesteśmy światu obojętni, możemy sobie być lub nie być. Pracodawcy nie interesuje nasza obecność, tylko efektywność (...)
— Wojciech Kuczok – Gnój
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou

November 21 2019

dziejek
6559 e346 500

November 20 2019

dziejek
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viashakeme shakeme
dziejek
9333 2d87 500
Reposted fromeffic effic viaanuszka anuszka
dziejek
5543 2760 500
Reposted fromsoftboi softboi viatwice twice
dziejek
8398 220b
Reposted fromkarahippie karahippie viaBabson Babson
dziejek
0789 9bcb 500
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl