Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

dziejek
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaduzedziecko duzedziecko

June 18 2017

dziejek
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viajanealicejones janealicejones
dziejek
3840 5824

June 17 2017

5470 fd4c 500
Der Nachtwächter Karl Martin August Splitgerber
dziejek
4421 233b 500
Bob Dylan
(1962)
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapsychojunkie psychojunkie
dziejek
0839 b203
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaelentarie elentarie
dziejek

June 16 2017

dziejek
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaduzedziecko duzedziecko
dziejek
1196 df23
Reposted fromkarahippie karahippie
dziejek
6801 48af 500
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
dziejek
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakoralina koralina

June 12 2017

dziejek

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viaitsrainyoutside itsrainyoutside
4719 abb5
5497 ecee
Reposted fromcensoredanon censoredanon

May 24 2017

dziejek
2221 bd83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaduzedziecko duzedziecko
dziejek
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaduzedziecko duzedziecko

May 13 2017

dziejek
0249 6b3c 500
Copyright by vontrompka.com
dziejek
9132 0fd3 500
dziejek
Ludzie przychodzą i odchodzą. A wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Zdanie sobie z tego sprawy i akceptacja tegoż prowadzi do prawdziwego spokoju.
— AC
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl