Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

dziejek
Reposted fromkrzysk krzysk viahalucine halucine
dziejek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaepi epi
dziejek
2322 481c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix
dziejek

August 17 2017

dziejek
dziejek
0329 fdf8 500
dziejek
Iceland. 
Reposted frometa eta viakoralina koralina
dziejek
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakoralina koralina
dziejek
2981 7b8b 500
dziejek
0630 ba10 500
good morning everybody
Reposted fromkrzysk krzysk viapleple pleple

July 28 2017

dziejek
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
dziejek
8678 edc4 500
Reposted frombanitka banitka viasistersofmercy sistersofmercy
dziejek
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viasistersofmercy sistersofmercy
dziejek
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
dziejek
Reposted fromFlau Flau viamonotymoteusz monotymoteusz

July 18 2017

dziejek
Zniknęła tak szybko i nagle jak się pojawiła. Zostały tylko w głowie myśli nieposprzątane.  

July 17 2017

dziejek
0888 0fd2 500
Reposted fromhighringo highringo viatitelitury titelitury

July 16 2017

0252 5eda
Reposted fromirmelin irmelin viajanealicejones janealicejones
0243 93ce 500

dayintonight:

Farm, Red Evening
Emil Nolde - Date unknown

Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
dziejek
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl