Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

7026 08d4 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viacebulowa cebulowa
dziejek
Którędy wychodzi się na ludzi?
— Loesje

April 27 2017

dziejek
Ile czasu zajęło mu szukanie czegoś niedoścignionego, ta chęć poprawy sobie samopoczucia innymi - osobami, przedmiotami, używkami. Zanim wreszcie zaczął powoli rozumieć, że to bez sensu. Że tak naprawdę nie chce być inny. 

Wtedy, w końcu, nastała cisza...
1454 0a79 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viacebulowa cebulowa
dziejek
9426 8c33
Reposted fromdailylife dailylife
dziejek
7218 e743
Reposted bycebulowa cebulowa

April 24 2017

dziejek
Breathe out, so I can breathe you in..."
— FF
Reposted byduzedziecko duzedziecko

April 23 2017

dziejek
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis viaduzedziecko duzedziecko
dziejek
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaduzedziecko duzedziecko
dziejek
dziejek

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaduzedziecko duzedziecko
dziejek
8934 4339 500
dziejek

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaduzedziecko duzedziecko
dziejek
8437 d03a 500
Reposted byduzedziecko duzedziecko

April 09 2017

dziejek
2007 c6d3
Reposted fromfokajednooka fokajednooka viaduzedziecko duzedziecko

April 04 2017

dziejek
Now if I let you see this place
 Where stories all ring true 
Will you let me past your face
 To see what's really you
— ...

April 02 2017

dziejek
(...) już nie pamiętam, co to zakochanie. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Coś takiego było. Jakiś czad, szaleństwo, kompletne dziwactwo. Gdzieś latałem, gdzieś wystawałem pod oknami, chciałem odebrać sobie życie. Pamiętam, że waliło mi strasznie serce, ciągle rumieniłem się, coś bardzo bolało, mocno bolało, ale za to słodko, strasznie słodko aż pod niebo, bolała pewnie dusza albo coś podobnego. Teraz już pamiętam, tak, przypominam sobie, tylko to mnie dziwi, tak dziwi teraz, że wydaje się niepojęte, bezsensowne, jakby w cudzym istnieniu umieszczone, ale było coś takiego, nie zaprę się, jednak dokładnie, synku, nie przypomnę.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaduzedziecko duzedziecko

March 23 2017

9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

5116 dad0
Reposted frombuddhablink buddhablink viatutus tutus
dziejek
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl