Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

dziejek
6742 cdf8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaJuliette Juliette
dziejek
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viajanealicejones janealicejones
dziejek
dziejek
0842 a418
dziejek
6418 67e7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viatutus tutus
dziejek
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
dziejek
Reposted frompsychedelix psychedelix viaahdaf ahdaf

August 06 2018

dziejek
9721 3836
Reposted frommangoe mangoe viaoski oski
2135 e9c7 500
Reposted fromink ink viafascynacje fascynacje
dziejek
dziejek
3565 e147
Reposted fromheavenlywaytodie heavenlywaytodie viamatuss matuss

August 01 2018

dziejek
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viagrawklasy grawklasy
dziejek
9273 ee2d
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakojot pannakojot
dziejek
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamorsik morsik
dziejek
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamorsik morsik
dziejek
Reposted fromFlau Flau viatutus tutus

July 30 2018

dziejek
0512 97c4 500
Reposted fromdzony dzony
dziejek
1664 56e2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzony dzony
dziejek
7291 4e38
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadzony dzony
dziejek
2183 9350
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl